Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

marthaska
To, co dobre każe na siebie czekać.
— Ruiz Zafón
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaK8 K8
marthaska
2151 db34
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
marthaska
You know, every day I would pick a different memory of you and play it over and over and over again in my mind, until every hair, every freckle, every part of you was exactly as I remembered.
— Gilbert Blythe, dream-boy.
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
marthaska
3684 29e0 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaToshi Toshi
marthaska
Reposted fromhogwarts hogwarts viainochi inochi
1047 e69b 500
Reposted fromerial erial viaToshi Toshi
marthaska
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJamesEvans JamesEvans
marthaska
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viatupfen tupfen
marthaska
Okropne, nie?
- Co?
- To krępujące milczenie. Czemu ględzenie o bzdetach uważamy za wyraz nieskrępowania?
- Nie wiem. To dobre pytanie.
- Po tym można poznać kogoś wyjątkowego. Kiedy można zamknąć ryj i wspólnie sobie pomilczeć.
— Pulp Fiction
Reposted frommarysia marysia viaJamesEvans JamesEvans
marthaska
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.
— Jean-Jacques Rousseau
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaveronica-o veronica-o
marthaska
Miłość, piękno, dobro i przyjaźń istnieją naprawdę. Są tak samo prawdziwe jak deszcz. Są tak samo prawdziwe jak masło, drewno, kamień, pluton, pierścienie Saturna i azotan sodu. Na ziemskim poziomie istnienia łatwo stracić ten fakt z oczu.
— Eben Alexander
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o
marthaska
Reposted frompeper peper viaveronica-o veronica-o
marthaska

May 24 2015

marthaska
6917 166f 500
Reposted fromnyaako nyaako viablack-angel black-angel
marthaska
4895 cd63
  Rae
Reposted fromAnnju Annju viamymadfatdiary mymadfatdiary
marthaska
marthaska
4968 380a 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viablack-angel black-angel
marthaska
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viablack-angel black-angel
marthaska
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viaveronica-o veronica-o
marthaska
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...